Dokumenter til download

På denne side kan du finde forskellige dokumenter (bl.a chrnr.) du skal bruge i forbindelse med slagtning hos Egtved Slagtehus.

 "Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin"

 "Erklæring om: Min besætnings/mine besætningers sundhedsforhold og brug af veterinære lægemidler - en del af fødevareoplysningerne"

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Slagteerklaering-for-heste-eller-andre-enhovede-dyr.aspx


Egtved Slagterhus CHR nummer 62627. Skal bruges ved udmeldelse af slagtedyr.